page view image

Filosofisk poliklinikk: Sannhet og realitet. Om klimakrise, kunnskap og handlingslammelse

EVENTINFORMATIONEN
event image

Anders Johansen i samtale med Edvin Schei.

    

filo krise