page view image

Gode Vibrasjoner

Information
event image
                                                

Foredraget er et bidrag i rammen av serien "Medisinske skråblikk". Professor Stefan Koelsch vil snakke om om boken Gode vibrasjoner og stikkord er emosjoner, hjerne, helse, musikk og språk, og terapeutiske effekter av musikk. Det kan bli litt demonstrasjon på el-piano og etter foredraget vil det bli stilt spørsmål til Koelsch om følelser knyttet til musikk, til sosiale funksjoner, verdivalg og relatert til hans siste bok på tysk om disse spennende aspektene av nevrobiologien vår.  Han vil også snakke kort om underbevisstheten i foredraget om negative tankesløyfer og hvordan vi kan bruke musikk til å få slutt på disse.


110/60,– (stud./honnør).

   


    

    

vestlandet