page view image

Lyrikksalong: Med Olav Nygards røyst

Information
event image


Diktaren Olav Nygard blei berre 40 år gammal, og fekk i liten grad ros og heider i si eiga levetid. Etter at han døydde har han derimot sett tydelege litterære spor etter seg. Både Erlend O. Nødtvedt og Erlend Skjetne har det siste året gitt ut diktsamlingar som skriv seg opp mot Nygards dikting. Dei to poetane kjem til Litteraturhuset i Bergen for å diskutere poesien til Nygard, korleis den har påvirka deira eiga skriving og kvifor dei så eksplisitt og aktivt går i dialog med Olav Nygards røyst i dei siste bøkene sine. Samtalen blir leia av Fredrik Hagen.

110/60,– (stud./honnør).

litteratur poesi