page view image

Filosofisk Poliklinikk: Døden i krig og krise

EVENT INFORMATION
event image

Hvordan kan det ha seg at noen velger yrker med krisegaranti? Hva skal til for å håndtere kriser på en profesjonell måte og hvordan klarer noen å skape mening der andre kun ser kaos? I Oktober-utgaven av Filosofisk Poliklinikk møter vi en krisepsykolog, en soldatantropolog og en lege med militær erfaring. De vil drøfte hva «krise» kan innebære – for norske spesialsoldater som trenes i å mestre krise og død, så vel som for barn og andre etterlatte som rammes av kriser i nære omgivelser. Om tapsopplevelser skjer i et fellesskap eller i ensomhet, hvilke rolle spiller det for sorgen og ettertiden? Bør vi være mentalt forberedt på kriser, og hvordan blir man det?

    

filo
krise