page view image

Hva vi snakker om når vi snakker om filosofi

EVENT INFORMATION
event image

En filosof er ifølge ordets opprinnelse en venn av visdommen eller en som søker visdom. Filosofi er ikke bare betegnelsen på et universitetsfag, det er også en allmennmenneskelig aktivitet. Hva finnes egentlig? Har vi fri vilje? Finnes det en Gud? Hva kan vi vite? Hva bør vi gjøre? Filosofer spesielt og mennesker generelt har stilt slike spørsmål i over to tusen år. Men har vi kommet noe nærmere svar på livets grunnleggende mysterier? Får staten valuta for de pengene den årlig investerer i filosofi som universitetsfag? Hva er poenget med å studere filosofi?

Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder, møter professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Fr. H. Svendsen, begge markante skikkelser i det norske filosofimiljøet. Samtalen ledes av filosofiprofessor Espen Gamlund, Universitetet i Bergen.


                                   

    


                                   

    

filosofi