page view image

UTSATT PÅ UBESTEMT TID: Nordisk samtidslitteratur: Island. Et møte med Fríða Ísberg

Information
event image
                                                
   
                                                

Fríða Ísberg (f. 1992) er ein av dei unge røystene i islandsk samtidslitteratur som har markert seg både heime og ute i verda. Dette året er ho aktuell på norsk med sin første roman, Merking, i Tone Myklebusts omsetjing. Romanen skildrar eit framtidig Island med kunstig intelligens og overvaking som sentrale delar av borgaranes kvardag – og der empati er berande verdi og rettesnor. Den som er i stand til å framvise adekvat empati, blir «merkt», med dei fordelane som følgjer med.

                   

Det slåande ved dette islandske framtidsscenarioet ispedd SF­element er at det i utgangspunktet framstår som ein utopi. Det er eit samfunn tufta på «gode» verdiar, og der dei som styrer blir valt ut frå kven som er best i stand til å leve seg inn i andre menneskers liv og lagnad. Møt Ísberg i samtale om eit samfunn der Staten blir ein investor i folks psykiske helse, om ein debattkultur der ingen skal bli støytt, ja, om eit samfunn og ein kultur slik vi nesten kjenner den.

                   

A conversation with Icelandic author Fríða Ísberg. The event will be in English.

                                   
    


                                   
    


                                   
    
                                   
    
    
                                   
                                       

    


                                   

    

    

litteratur