page view image

Strømninger i litteraturen 22. september

EVENT INFORMATION
event image
                                                

Strømninger i litteraturen er Litteraturhusets faste programpost om aktuelle tema i litteraturen og i det offentlege ordskiftet om litteratur. Med eit lite nikk til den danske litteraturkritikaren og litteraturforskaren Georg Brandes’ (1842–1927) krav om engasjement til forfattaren og litteraturen, set vi aktuelle problem under debatt.

                   

Det faste panelet i Strømninger i litteraturen består av forfattar og kritikar i Klassekampen Sandra Lillebø og omsetjar og kritikar i Morgenbladet Margunn Vikingstad. Kvar gong inviterer dei ein gjest for å debattere eit aktuelt tema i den litterære offentleg- heita.

                   

Gjest og tema blir annonsert like i forkant av arrangementet.


                                   


                                                                                      
    
litteratur
kultur
kritikk
litteraturkritikk