Å bygge nytt på gamal grunn

Arrangementsinformasjon

Debatt om byplanlegging og kulturhistorie – og skuldingar om kjedeleg byarkitektur.