page view image

Berlin: Fattig, men sexy

Informasjon
event image

Få byer er så preget av historien som Berlin. Den er myteomspunnen og har trukket til seg både kunstnere og akademikere. I boka Berlin. Byen og historien tar Helge Jordheim for seg dagens Berlin i tillegg til å trekke veksler på byens myter og historier. Boka er en byguide og en introduksjon til Berlins og Tysklands historie – med refleksjoner over tid, forandring og minne. 


Jordheim er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, med tysk litteratur og kultur som et av sine spesialfelt. Møt ham i samtale med Wolfgang Hottner, førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, også kritiker – og med et nært og varmt hjerte for Berlin – byen som blant mye annet er blitt karakterisert som fattig, men sexy.


110/60,– (stud./honnør)    

    


litteratur philosophy china