page view image

Boklansering: Etterlatte ved unaturlig død

Informasjon
event image

Boken Etterlatte ved unaturlig død. Et særlig fokus på narkotikarelatert død, lanseres av sorgforsker Kari Dyregrov og medforfattere.

Denne bokens hovedmål er å formidle praksisnær og forskningsbasert kunnskap om etterlatte ved brå, uventet, ofte tidlig og stigmatisert død (unaturlig død) – med et spesielt blikk på narkotikarelatert død. Boken vil gi kunnskap og råd til de som er i posisjon til å gi hjelp og støtte, enten man er ansatt i hjelpeapparatet eller er studenter, frivillige hjelpere eller sosiale støttenettverk. Boken kan også være nyttig for etterlatte. Kunnskapen har basis i END-prosjektet (Etterlatte ved narkotikarelatert død), og i tidligere forskning om etterlatte og hjelpetiltak ved unaturlig død.

Programmet vil inneholde en omtale av bokens seksten kapitler, som har søkelys på sorgreaksjoner og mestring, og hjelp og støtte som sett både fra etterlatte og hjelpernes side. Deretter vil dialog med salen bli aktuelt.

Gratis med påmelding.


    

    


    


                                   
    


                                   
    
                                   
    
    
                                   
                                       

    


                                   

    

    

litteratur