page view image

Dyrene og oss

Arrangementsinformasjon
event image

Med Sigurd Hverven, Andreas Vermehren Holm og Hannah Winther.Menneskeheten med sine 8 milliarder mennesker og høye forbruk av naturressurser dominerer mer og mer av land og hav på jorden. Det sies at vi er i menneskets tidsalder – antropocen. Mer og mer dyrehabitat forsvinner under menneskers asfaltering av jordens overflate, og svært mange av oss anser det som helt naturlig å dominere og avgjøre skjebnen til både husdyr og rovdyr.Hvordan burde vår relasjon til dyr være? Hvorfor fortrenger vi andre livsformer fra rom vi kunne delt med dem? Hvilke rom skal vi gi dyrene, og til hvilke av dem? Hva har dyrenes egenverdi å si sammenliknet med verdien de har for oss? I samarbeid med Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie inviterer vi til en panelsamtale der vi skisserer jorden og menneskeheten med og uten dyr, side om side, eller kanskje sammen?I panelet sitter forfatter og filosof Sigurd Hverven, forfatter og forlegger for Forlaget Virkelig Andreas Vermehren Holm, og stipendiat i anvendt etikk ved NTNU og Københavns Universitet Hannah Winther. Samtalen ledes av Emil Perron og Amanda Hersvik fra Salongen.


                                   

    

filosofi dyr