Filosofisk poliklinikk: Bønn, meditasjon, medisin – finnes en rød tråd?

Arrangementsinformasjon

Har vi tapt forståelsen av nærvær, trøst og overgivelse som veier til godt liv?

filosofi
medisin