Filosofisk poliklinikk: Gammel, overvåket og trygg

Arrangementsinformasjon

Er den teknologiske eldreomsorgen vinn-vinn-vinn for de svake, de næringsdrivende og for helsevesenet? Bettina Husebø diskuterer med Yngvild Hannestad.

helse