Filosofisk poliklinikk: Kunnskap er makt

Arrangementsinformasjon

Hvor bevisst er forskningsmiljøene på forholdet mellom helsetiltak, forskning og profitt? Kjetil Rommetveit møter Edvin Schei til samtale.

helse