Filosofisk poliklinikk: Lidelse, tillit og helse. Refleksjoner om terapi og tro

Arrangementsinformasjon

Kan man være mindre opptatt av sykdomskategorier og symptomer, og allikevel lykkes med å hjelpe den enkelte til å mestre livet, ut fra egne forutsetninger og verdier?