page view image

Folkefest for fremtiden! Villige frivillige eller velferdsgisler?

Arrangementsinformasjon
event image
                                                
                                                
                                                

Hvem skal redde velferdsstaten? Det andre møtet i Folkefest for fremtiden-serien setter fingeren på et stort og uløst problem. Ifølge perspektivmeldingen skal frivillige overta oppgaver fra den offentlige eldreomsor- gen, men forskning viser at pårørende allerede gjør like mye eller mer enn det offentlige. Kan vi samles om nye løsninger? Er det mulig å fordele ansvaret for syke eldre på en mer likestilt måte? Hvordan kan eldre selv bevare helse og livsglede ved å bli frivillige?