page view image

Forfattarsamtale med Marit Eikemo

Informasjon
event image

Gjennom eit særeige og etter kvart langt forfattarskap har Marit Eikemo posisjonert seg ikkje berre som eit heilt sentral Odda-forfattar, men også, ja eigentleg særskilt, som ein forfattar som ser og skildrar straumdrag i samtida. No er ho aktuell med romanen Vi er brødrene Eikemo – ei historie om fleire generasjonar Eikemo. Historias midtlinje er forfattarens barndomsheim i Berjaflotvegen i Odda, ein generasjonsbustad bygd av hennar eigen far. I eit hus som tidlegare var fylt av storfamilie, leigebuarar, ståk og støy, er det no berre Marit Eikemos far som er igjen.

Vi er brødrene Eikemo er ein personleg sørgesong og ei kjærleikshistorie om alt som går tapt. Møt Eikemo i samtale med journalist og forfattar Hallgeir Opedal, sjølv odding, om ei dotter og ein far, om ein familie, om ei slekt, om industristaden Odda – og om ei tid og eit lite stykke Noreg.


110/60,– (stud./honnør)    

    


litteratur philosophy china