Forskningsdag på Kvinneklinikken

Arrangementsinformasjon

Kvinneklinikken i Bergen arrangerer forskningsdag som avsluttes på Litteraturhuset med en debatt om Kvinnehelse og forskning på KK.

debatt
forskning