page view image

Håp er det du gjør – samtale med Hanne Lossius og Marthe Valle

Informasjon
event image
Hvordan hindre at maktesløsheten tar oss i møte med storpolitikken? Hva kan vi gjøre for å bevare drivkraften, motet og samholdet, og hvorfor er det så viktig?


Lege Hanne Lossius, og sykepleier og musiker Marthe Valle har vært tydelige stemmer i forbindelse med flyktningkatastrofen på Lesvos, og nå under Israels krigføring mot Gaza etter 7. oktober. I Håp er det du gjør – historier fra Palestina og de greske flyktningleirene skriver de om erfaringene de har gjort seg som medisinske solidaritetsarbeidere mellom 2014 og 2023. Vi kommer tett inn på menneskene de møter, og får avslørende innblikk i verdenspolitikkens konkrete konsekvenser for enkeltmennesker.

130/60,– (stud./honnør). 


Foto: Jens Kristian Rimau    

    


litteratur politikk