page view image

Avlyst! Hva vi snakker om når vi snakker om bærekraft

Arrangementsinformasjon
event image

Begrepene «bærekraft» og «bærekraftig utvikling» har vært godt kjent i lang tid. De kan spores tilbake til Brundtlandkommisjonens rapport Vår Felles Framtid fra 1987, som for alvor satt miljøproblemer og dets årsaker på den politiske agendaen. Kommisjonens anbefalinger for å løse vår tids miljøproblemer har senere hatt stor innflytelse, blant annet gjennom utviklingen av FNs bærekraftsmål. I dag er bærekraft på alles lepper og det gjennomsyrer alle strategier og politiske målsetninger. Men hva er egentlig bærekraft? Hva vil det si at noe er bærekraftig? Er dette mer enn bare retorikk for å skape samfunnsendringer? Bør vi være kritiske til den betydningen og statusen bærekraft har fått i dag?

 

Disse spørsmålene unndrar seg enkle svar og det er betydelig uenighet om hvordan de skal besvares. Espen Stabell og Jørgen Pedersen, begge førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, møtes denne kvelden for å komme til bunns i hva vi snakker om når vi snakker om bærekraft. Samtalen ledes av filosofiprofessor Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen.    

litteratur