Hva vi snakker om når vi snakker om: Kjøttspising

Arrangementsinformasjon

Filosofisk samtale om kjøttspising. Espen Gamlund møter  Pål Antonsen og Aksel Braanen Sterri til samtale.

filosofi