page view image

Hvor god er egentlig Gunnhild Øyehaug?

Informasjon
event image
                                                

Gunnhild Øyehaug har markert seg som ein særskilt smart og fantasirik forfattar i den norske samtidslitteraturen. Bøkene hennar har i tillegg nådd ut over landegrensene, særleg i USA. Hos norske kritikarar haustar Øyehaug jamt gode kritikkar, for romanane og novellene så vel som essayistikken sin. Men kor god er eigentleg Øyehaug?

Kritikar i Ny Tid og professor emeritus i nordisk litteraturvitskap Eivind Tjønneland og forfattar og kritikar i Vagant Kristin Vego innleier om Øyehaug sin forfattarskap. Deretter blir det ein diskusjon der publikum blir invitert til å delta. Ordstyrar er kritikar i Bergens Tidende, Erlend Liisberg.

«Hvor god er egentlig...» er Norsk kritikerlags faste – og kritiske – debattserie om sentrale og aktuelle forfattarskap.

                                   

    

    

litteratur kritikk