page view image

Jeg vil leve, elske og bli elsket

Arrangementsinformasjon
event image
                                                

Kan traumer før fødselen påvirke oss resten av livet? Med Ewelyn Hysing-Olsen fra IoPT (Institutt for traumearbeid).

                   

IoPT Vestland inviterer til foredrag om IoPT-metoden til den tyske professoren Franz Ruppert, om den menneskelige psyke og avspaltingsteorien, som er basert på tilknytningsteorien. Det vil også bli presen- tert hva et selvmøte er og hvilke teknikker man kan ta i bruk for å komme i kontakt med det bevisste, det ubevisste og den psykiske strukturen av en intensjon.

                                   

    

spiritualitet
traumer
psykologi