page view image

Kampar på vår vakt

Bestill
event image

Forfattarsamtale om naturen sin eigenverdi med Helene Guåker og Sigurd Hverven.

Eit troll med tre hovud og dårleg ånde står og glor. Det glor på skogane våre og fjella

våre, på elva og vatnet. Eit hovud heiter automatisering, eit anna heiter

kommersialisering. Det tredje heiter forvaltning. Kampane som skal kjempast på vår

vakt handlar om naturen sin eigenverdi, på jorda vi har arva og låner. Slike kampar er

drivkrafta i Helene Guåkers forteljing om bomvaktaren Lodve i romanen

Almenningen. Frå dei same perspektiva utforskar Sigurd Hverven i boka Ville

verdier korleis makta til å øydelegge heng saman med ansvaret for å bevare jorda

si verdifulle evne til å skape og vedlikehalde eit livsgrunnlag for menneske og natur i

tidene som kjem.

     

filosofi