Karakteranalyse: Kroppsbevissthet i et relasjonelt perspektiv

Arrangementsinformasjon

Med Turid Nylund, Kari Galaaen, Stig Hjelland og Ketil Langeland.

litteratur