Karikaturenes historie

Arrangementsinformasjon

Fra hulemalerier til Charlie Hebdo.