Klassikaren: Dansen gjennom skuggeheimen (Kristoffer Uppdal)

Arrangementsinformasjon

Ingrid Nestås Mathisen om Kristofer Uppdals romansyklus Dansen gjenom skuggeheimen