Klassikaren: Marcel Proust

Arrangementsinformasjon

Om tidens gang hos Marcel Prousts «På sporet av den tapte tid».

litteratur