page view image

Knapper og glansbilder

Arrangementsinformasjon
event image
Barn fortjener gode kunst- og musikkproduksjoner – ikke minst av
nyskapende og eksperimenterende art. Er dette underprioritert her på
Vestlandet? Med et økende press på økonomisk lønnsomhet og
publikumstall hos de kunstneriske institusjonene spør vi hvordan dette
påvirker kunsten som lages og programmeres for barn.                                                                          

    

Foto: Elisabeth Vannebo/Thor Brødreskift (FIB)