page view image

Kvinner i kunsten: Käthe Kollwitz

Bestill
event image
                                                
                                                

Foredrag med Gunnar Danbolt.

                   

Käthe Kollwitz (1867–1945) var en grafiker som hele livet kjempet for et bedre og mer rettferdig samfunn i et Tyskland som gjennom hele hennes karriere var preget av store sosiale forskjeller. Det visste hun godt, fordi hun tidlig hadde giftet seg med legen Karl Kollwitz som hadde viet sitt liv til å arbeide blant de fattigste i Berlin. Tidlig begynte hun med serier som tok opp de vanskeligstilte, som Veverne (1898) og Bondekrigen (1902–08). Under 1. Verdenskrig mistet hun sin eldste sønn, og fra da av viet hun arbeidet sitt til kampen for fred og rettferdighet. Særlig var hun opptatt av krigens ofre, særlig alle de fattige enkene. Hennes grafiske uttrykk var sterkt og ekspresjonistisk, og bildene etset seg inn i dem som så dem – og ennå i dag også i oss.

                                   
    
                                   
                                       

    

                            
                                       
                                       
                                       

    

    


                                   

    

    

kunst