page view image

Kvinner i kunsten: Oda Krohg, Asta Nørregaard og Aase Nørregaard

Informasjon
event image

Foredrag med Gunnar Danbolt.

Vi skal ta for oss tre norske kvinnelige kunstnere, og skal begynne med Oda Krohg (1860-1935), som i lang tid ble oversett som den utagerende konen til Christian Krohg, som også drev og malte. Men hun var faktisk på visse punkter nyskapende som maler, og det skal vi prøve å få frem. 

Asta Nørregaard (1853–1933) var adskillig bedre kjent som maler i sin samtid enn Oda Krohg, men ble ofte nok sett lett ned på som en portrett- og landskapsmaler som holdt fast ved et konservativt uttrykk. Men er det rettferdig?

 Den siste – Aase Nørregaard (1869–1908), som ikke var i familie med Asta Nørregaard – er mer kjent som modell for Edvard Munch enn gjennom egne arbeider. Men hun malte faktisk en del bilder, og de var mer moderne enn sin navnesøster Asta.

110/60,– (stud./honnør)


litteratur kunst