Kvinnnekunst: Barokken i Italia

Arrangementsinformasjon

Forelesningsrekke ved Gunnar Danbolt.


Illustrasjon: Elisabetta Sirani, Timoclea Killing Her Rapist, 1659

kunst