page view image

Lyrikklesesirkel 28. august

Informasjon
event image
                                                

Velkommen til en nystartet lesesirkel for poesi!

På dette første møtet er det bare å møte opp. Sirkelleder og poet Henning Bergsvåg tar med seg et knippe dikt som vi leser sammen og diskuterer. Hva vil diktet oppnå? Hvordan berører det oss?

Helt fritt for skolens knugende diktanalyse slipper vi her fantasien frem og tester poesien som opplevelse, som et sted å puste. Velkommen til en berikende stund der vi sammen stuper ned i samtidig poesi, uansett hvor rar eller underlig den måtte fremstå.

                                   

    


    

lesesirkel bok litteratur