page view image

Lyrikksalong: Hodet mot hjertet – hvordan lese dikt?

Informasjon
event image
                                                

Hva er den mest egnede måten å tilnærme seg et dikt på? Å lese det med et teoretisk­analytisk blikk, eller med følelsene ute? Hvilken kunnskap trenger man egentlig for å forstå et dikt? Må det kontekstualiseres, eller holder det å kjenne etter hva diktet gjør med deg?

Med kritiker Espen Grønlie og poet Endre Ruset. Lyrikksalongens faste samtaleleder er Fredrik Hagen.

                                   


    

    


                                   

    

    

litteratur