page view image

Lyrikksalong: Jorden og diktningen

Informasjon
event image


Vi lever på en planet som vi holder på å ta livet av. Det er et ubestridelig faktum, og noe de fleste av oss føler avmakt overfor. Kanskje er det ikke rart at mange av samtidens poeter velger å skrive om jorden, om været og klimaet, om plantene, om menneskene på planeten. Kanskje er bølgen av økopoesi som nå velter inn over litteratur-Norge en respons på dette. Men er det et forsøk på å yte motstand, eller en passiv dokumentasjon av ødeleggelsen? 

Lyrikksalongens Fredrik Hagen har invitert de to “øko-poetene” Casper Andre Lugg og Silje Linge Haaland for å diskutere begrepet økopoesi og poesiens plass på den ødelagte planeten.  

110/60,– (stud./honnør).


litteratur poesi