Med to til ords: I krigens kjølvatn

Arrangementsinformasjon
Om jakta på sanning, spenning og fleire forteljingar i kjølvatnet av andre verdskrigen

litteratur