page view image

Medisinske skråblikk: bevisstheten i nevrologi, psykiatri og billedkunst

Arrangementsinformasjon
event image
                                                

Bevisstheten gjør oss mennesker til det vi er. Vi sanser, bearbeider, kommuniserer, husker og lærer. Både i nevrologi og psykiatri kan sykdomstilstander medføre endringer i bevisstheten. Medisiner kan også ha innflytelse på bevisstheten. For eksempel kan epilepsi svekke bevisstheten, mens Freud og surrealistene særlig var opptatt av det de kalte det underbevisste, hva nå enn det er? I psykiatri er det nytt søkelys på «gamle» psykedeliske medisiner og muligheter de kan ha i behandlingen av vanskelige depresjoner. Endret bevissthet kan fremme kreativitet – og fullt intakt bevissthet gjør oss ansvarlige. Belyst av billedkunst, skal vi sammen se på forskjellige aspekter av bevisstheten!

                                                

Med Bernt Engelsen og Anders Lund.

                                   
                                       

    

                                   

    

medisin medisinskeskråblikk billedkunst surrealisme hjernevitenskap nevrologi bevissthet consciousness