page view image

Medisinske skråblikk: Menneskelig ondskap

Informasjon
event image
                                                

Pensjonert professor Bernt Engelsen snakker om Hjernen og ondskap, og pensjonert Professor Anders Lund snakker om Ondskap og psykopati. Menneskelig ondskap er skremmende og fascinerende. Krig, terror, forfølging og mishandling av mennesker er dessverre en del av vår felles historie. Diktatorer, psykopater og kriminelle ledere og deres følgesvenner har vist at de, ofte i rammen av systemer, over tid kan behandle mennesker på en ondskapsfull måte. Hva kan det skyldes og hvordan er dette mulig? Mange mener at empati og medfølelse må være erodert eller må mangle over tid hos de involverte. I foredragene ønsker vi å belyse nyere data knyttet til empatiens nevrobiologi, og om visse personlighetsforstyrrelser kan bidra til forståelse av ondskap.

Professor emeritus fra UiB Anders Lund er pensjonert overlege i Psykiatri med over 40 års fartstid i feltet. I foredraget vil han reflektere over hva faget psykiatri kan bidra med for å forstå menneskelig ondskap, også belyst med historiske eksempler. Professor emeritus Bernt Engelsen er pensjonert overlege i Nevrologi med interesse for nevrobiologien bak nevropsykiatriske forstyrrelser.


130/60,– (stud./honnør).