Mennesket, versjon 2.0: udødelighet, vitenskap og teknologi

Arrangementsinformasjon

En kristen forståelse av sjel og evig liv sammenlignet med teknovitenskapelige ideer om udødelighet.

helse