page view image

Motvekst

Informasjon
event image
                                                

Vi har aldri før sett så stor velstand i verden som vi gjør i dag. Samtidig har vi heller aldri sett så store økonomiske forskjeller. Vår moderne tid, tuftet på en forståelse av vekst som noe unektelig og knyttet til et ideal om fremgang, har møtt på de største utfordringer i globale klimaendringer, tap av natur­ og dyremangfold og overforbruk.

Hvordan henger dette sammen; veksten på den ene siden og nedgang på den andre? På en planet med begrensede ressurser kan vi ikke, uten å havne i uutslettelige paradokser, opprettholde et samfunn basert på evig vekst. Teorier om motvekst (degrowth) trer tydeligere frem blant tenkere og politikere, men i motsetning til en del andre land, har ikke motvekst fått så mye oppmerksomhet i Norge enda. Hva vil det innebære å legge om tankegangen til motvekst? Og er motvekst løsningen for samfunnet? Velkommen til filosofisk samtale med professor Jørgen Pedersen (HVL) og professor Mariel Støen (UiO). Samtalen ledes av Salongen.

                                   

    


                                   

    

    

filosofi idehistorie