page view image

Nordisk samtidslitteratur. Et møte med Fríða Ísberg

Informasjon
event image
                                                
   
                                                

Fríða Ísberg (b. 1992) is an Icelandic author based in Reykjavík. She is one of the most remarkable writers of a new generation and a member of the writer's collective Svikaskáld. Her first novel, Merking, is now translated into Norwegian. Meet Ísberg in conversation on stage about her novel and also about Icelandic contemporary literature in general.


**

Fríða Ísberg (f. 1992) Fríða Ísberg er ein av dei unge røystene i islandsk samtidslitteratur som har markert seg både heime og ute i verda. No er den unge islandske forfattaren aktuell på norsk med sin første roman, Merking (2021), som ho tidlegare i år blei tildelt Per Olov Enquists pris for. Ísberg er med i forfattarkollektivet Svikaskáld. Namnet blei valt som eit peik til redsla for at nokon skal oppdaga at ein berre er ein svindlar – bedragarsyndromet. Kollektivet presenterer til dømes dikta sine som del av ein stor, felles heilskap av arbeid og skrift, der anonymiteten gir dei ei reell moglegheit for litterær fridom.Vi har invitert Ísberg til Bergen for å snakke både om hennar eigen forfattarskap og om kva som rører seg i den islandske samtidslitteraturen nett no. Samtalen vil bli leia av kritikar i Morgenbladet Margunn Vikingstad.

    


                                   
    


                                   
    
                                   
    
    
                                   
                                       

    


                                   

    

    

litteratur