Notelangs: Kulturmutasjoner

Arrangementsinformasjon

På hvilken måte kan dagens kulturliv forstå seg selv bedre i lys av sin egen fortid?