page view image

Om kunst, søvn og lykke

Informasjon
event image

Med Marit Paasche, Gunnhild Øyehaug og Tuva Mossin


I boka Søvn og lykke. Norsk kunst og det moderne gjennombruddet skriv forfattar Marit Paasche om fire ulike kunstnarskap, Johan Christian Claussen Dahl (1788-1857), Catharine Hermine Kølle (1788-1859), Aasta Hansteen (1824-1908) og Christian Krohg (1852-1925). I boka viser forfattaren korleis samtidas normer og  kultur har påvirka moglegheitene til å virke og uttrykke seg som kunstnar og intellektuell. Paasche diskuterer også korleis språket og kunstnarrolla i denne tida har forma kunsthistoria heilt fram til i dag.


Møt kunsthistorikar Marit Paasche i samtale med forfattar Gunnhild Øyehaug om kunstnarroller, kvinnesak, klasse og nasjonsdnaning før og no – og korleis språket legg seg rundt eit kunstnarskap. Samtalen blir leia av stipendiat i kunsthistorie ved UiB, Tuva Mossin.


130/60,– (stud./honnør)
kultur litteratur kunst