Om sårbarhet

Arrangementsinformasjon
La oss snakke om sårbarhet.