Oversatt

Arrangementsinformasjon

Hvordan bygge broer som oversetter - refleksjoner rundt å oversette fra arabisk til norsk