page view image

På trua laus: Ei venstrevridd kyrkje?

Arrangementsinformasjon
event image
                                                

I denne utgåva av På trua laus samtalar biskop Halvor Nordhaug med professor Jan Ove Ulstein, som i år har gitt ut boka Oppbrotsteologi på det lange 70-talet: Frigjeringsteologi, marxisme, sosialetikk. Her fortel han historia om korleis kristen ungdom møtte utfordringane frå 68-opprøret. Kristenradikalarane utforma ein teologi for å grunnngi deira sosialistiske og marxistiske engasjement for å kunne ha heimstadrett i ei borgarleg kyrkje. Den sosialetiske vekkinga flytta inn i kyrkjeinstitusjonen. Utover på 1970-talet førte det til fornying av kyrkja sitt samfunnsengasjement. Men kva var baksida?

                   

Er kyrkja i dag blitt for politisert og venstrevridd?

                                   

    


                                   

    


                                   

    


                                   

    


                                   

    

politikk
menneskerettigheter
filosofi
litteratur