page view image

Refleksjoner etter en pandemi: Hvor står vi som folk nå?

Bestill
event image

Helse, mat- og livsstilsmagasinet Hemali inviterer til en kveld med foredrag om pandemiens ettervirkninger i samfunnet. 

Hva har frykt, moralisering og kansellering gjort med oss? Hvordan bidrar tekgigantene til å kontrollere ytringer og påvirke hva som er "god moral"? Hvilke psykologiske grep var og er i sving? Kan vi atter samle oss som folk - i enighet og uenighet?

Dette er spørsmålene som vil belyses i foredrag ved:

Silje Schevig, psykolog og foredragsholder. 

Guro Skjelderup, journalist i Hemali.

Julia Schreiner Benito, redaktør i Hemali.     

pandemi korona livsstil helse