page view image

Søraas’ sangbok 25. september

Informasjon
event image
Mange har et forhold til Sangboka fra sin tid på folkeskolen. Vi synger sammen i fryd og gammen!


Sangleder er kantor i St. Paul kirke Amund Dahlen, og ved pianoet sitter lærer ved St. Paul gymnas Eirik Sukke .Vi skal synge sanger som har med årstiden å gjøre, som «Kom skal vi klippe sauen i dag» og «Jeg er havren».


Har du Sangboka hjemme må du gjerne ta den med!


130/60,– (stud./honnør).
litteratur musikk sang