Sosiologisalongen: Ungdom og korona

Arrangementsinformasjon

Hvordan gikk det så egentlig med de unge under korona?