Strømninger i litteraturen

Arrangementsinformasjon

Debatt om aktuelle tema i litteraturen med Sandra Lillebø og Margunn Vikingstad.

litteratur